::zasady przyjęcia do DPSW celu umieszczenia osoby w DPS należy zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej i zgłosić najlepiej w formie pisemnej prośbę (przykładowa prośba) o skierowanie do DPS-u właściwego ze względu na stan zdrowia i wiek.

Osoba umieszczana w DPS musi wyrażać zgodę na pobyt, w przypadku braku zgody należy zwrócić się do Sądu o wydanie stosownego postanowienia (wystarczy postanowienie o umieszczeniu bez zgody bez konieczności ubezwłasnowolnienia osoby).

Pracownik socjalny Miejsko-Gminnego lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (MGOPS, GOPS) kompletuje dokumenty i przekazuje do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR).

Po weryfikacji zebranych dokumentów PCPR umieszcza osobę w kolejce oczekujących.


W celu uzyskania szerszych informacji na temat umieszczenia osób należy dzwonić do Domu Pomocy Społecznej lub miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Poniżej podajemy numery do niektórych Ośrodków Powiatu Wadowickiego, jakkolwiek zaznaczamy, iż do naszego Domu przyjmowane są również osoby z innych powiatów.


MGOPS Wadowice - 33 8234339

MGOPS Kalwaria Zebrzydowska - 33 8764765

MGOPS Andrychów - 33 8753300

GOPS Lanckorona - 33 8763591

GOPS Brzeźnica - 33 8792029W przypadku innych Ośrodków prosimy o skorzystanie z bazy teleadresowej znajdującej się na stronie


Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Powrót do strony głównej"Nadzieja jest najcenniejszą towarzyszką życia."

Jean-Paul Sartre