:: usługi


Mieszkańcy zakwaterowani są w jedno lub dwu osobowych pokojach znajdujących się na trzech piętrach. Niektóre z pokoi, aby jak najwierniej oddać atmosferę rodzinnego domu, urządzone są przez samych mieszkańców.

Na każdym piętrze znajdują się nowocześnie wyposażone, dostosowane do wymogów mieszkańców łazienki.

W domu zapewniona jest całodobowa opieka pielęgniarska. Opieka medyczna realizowana jest w przychodni "Medyk" przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. W razie konieczności podopieczni kierowani są do specjalistycznych poradni.Usługi wspierające:

Rehabilitacja

Leczenie ruchem i gimnastyką nazywamy kinezyterapią, która jest bardzo ważnym czynnikiem przeciwdziałającym starczemu zniedołężnieniu. Każdy mieszkaniec DPS ma możliwość korzystania z sali rehabilitacyjnej, która wyposażona jest w: UGUL (Uniwersalny Gabinet Usprawiania Leczniczego), rotor do ćwiczeń kkgg, drabinki, przyrządy do ćwiczeń manualnych dłoni, rowerki stacjonarne oraz orbitrek.

Poprzez ćwiczenia mieszkańcy dbają o utrzymanie lub poprawę własnej kondycji oraz sprawności ruchowej. Oprócz ćwiczeń na sali, prowadzona jest również gimnastyka przyłóżkowa. Poza tym wykonywane są zabiegi fizykalne takie jak: jonoforeza, diadynamic, naświetlania lampą Solux, prądy Trabeta.

Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa to rodzaj leczenia pracą. Chorzy oprócz usprawiania ruchowego uczestniczą w zajęciach terapeutycznych dostosowanych do tego celu warsztatach. Celem zajęć jest rozwijanie u podopiecznych nowych zainteresowań, a także ćwiczeń sprawności manualnej oraz rozwijanie wyobraźni.

W Domu Pomocy Społecznej dysponujemy pracownią stolarsko - wikliniarską. W tej samej sali mężczyźni dzięki odpowiedniemu wyposażeniu w narzędzia wykonują elementy potrzebne wszystkim. Są to: ramki do obrazów, stojaki do stroików świątecznych, różne elementy ze sklejki, itp.

W pracowni zajęć praktyczno - manualnych mieszkańcy wykonują swoje prace przy dużym wspólnym stole. Techniki pracy dobierane są do ich umiejętności i zainteresowań. Mieszkańcy zajmują się m.in.: szyciem maskotek i ozdobnych poduszek, robieniem obrazów ze sznurka, odlewaniem i malowaniem elementów z gipsu, wykonaniem stroików i kartek świątecznych.

Pracowania kulinarna

Tutaj mieszkańcy wypiekają różne ciasta, baranki i baby świąteczne.Na terenie naszego Domu urządzona jest galeria, w której prezentowane są prace mieszkańców. Oprócz tego bierzemy udział w wystawach i różnego rodzaju przeglądach.Mając na uwadze czynniki wpływające negatywnie na samopoczucie osób mieszkających w Domu, organizowane są różne formy wsparcia a także częste wycieczki i imprezy kulturalne (występy, ogniska, zabawy, przeglądy artystyczne i wystawy).

Powrót do strony głównej
"A biada milczącym o Tobie, że mając mowę, stali się niemymi."

Św. Augustyn