:: stowarzyszenie


Od dnia 6.10.2005r. na terenie DPS działa Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych "PRZYSTAŃ NA PARKOWEJ".

Celem działalności jest: pomoc finansowa, rzeczowa, medyczno - rehabilitacyjna przeznaczona dla osób starszych, chorych i opuszczonych mieszkających na terenie Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach.

Członkami Stowarzyszenia są zarówno pracownicy DPS jak i osoby ze środowiska.

Realizacja założeń Stowarzyszenia możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu i rzeczowemu sponsorów i ludzi dobrej woli. W związku z powyższym apelujemy do wszystkich chętnych o pomoc finansową.

W 2009 roku nasze Stowarzyszenie otrzymało statut Organizacji Pożytku Publicznego, w związku z tym jest możliwość przekazywania na rzecz naszego Stowarzyszenia 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wystarczy jedynie, przy wypełnianiu rocznego zeznania podatkowego w odpowiednich rubrykach wpisać nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych "PRZYSTAŃ NA PARKOWEJ" w Wadowicach i nr KRS: 0000242715.

Dowolne kwoty można także przekazywać na konto Stowarzyszenia:
UWAGA !!!!! ZMIANA NR RACHUNKU BANKOWEGO !!!!!!


Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Wadowicach

NR RACHUNKU 61 2030 0045 1110 0000 0305 1500


Za okazane wsparcie z góry dziękujemy.

Powrót do strony głównej
"Rodzimy się nierówni, umieramy równi."

Seneka Młodszy