:: informacje o stronie


Wykonanie:

Marcin GuzikZdjęcia:

Krzysztof Szcześniewski
Marcin Guzik
Marcin Sikora
Maria Balon
Marzena LenartGrafika:

Marcin Guzik - ikony, tło, obróbka zdjęć
Krzysztof Płonka - mapaOpracowanie tekstów

Krzysztof Szcześniewski - informacje ogólne, lokalizacja, stowarzyszenie
Marcin Guzik - służba zastępcza, kalendarium, wzmianki w gazetach o DPS
Iwona Płecka i Renata Bętkowska - usługi
Marek Świetlik - mieszkańcy i personelCytaty:

John Lennon
Paul McCartney
Roger Waters
Jimi Hendrix
Bob Dylan
Jimi Page
Robert Plant
Franciszek z Asyżu
Napoleon Buonaparte
Blaise Pascal
Wladimir Lindenberg
Phil Bosmans
Friedrich Theodor Vischer
Heinrich Heine
Martin Heidegger
Ernest Hemingway
Heraklit z Efezu
Aldous Leonard Huxley
Dante Alighieri
John Donne
Mieczysław Jastrun
Fiodor Dostojewski
Alfred Hitchcock
Św. Augustyn
Owidiusz
Jean-Paul Sartre
Barbara GordonTestowanie:

Krzysztof Szcześniewski
Krzysztof Płonka
Marcin Guzik
Marek Świetlik
Beatka Karcz
Dominik i Nikodem PamułowieHistoria:

21 stycznia 2021
Ogłoszenie wyników postępowania.

07 grudnia 2020
Informacja o otwarciu ofert na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP.(sukcesywna dostawa artykułów spożywczych)

27 listopada 2020
Ogłoszenie przetargu na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 w okresie od 02 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

13 października 2020
Aktualizacja działu: Informacje ogólne, utworzenie nowego działu: Poszukiwani spadkobiercy.

16 stycznia 2020
Informacja o udzieleniu zamówienia.

23 grudnia 2019
Ogłoszenie wyników postępowania.

05 grudnia 2019
Informacja o otwarciu ofert na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP.(sukcesywna dostawa artykułów spożywczych)

25 listopada 2019
Ogłoszenie przetargu na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 w okresie od 02 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020 r.

03 września 2019
Aktualizacja działu: Kalendarium.

23 maja 2019
Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP (wycinka drzew...). Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Wycinka drzew rosnących na terenie ogrodu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Parkowej 1 w Wadowicach wraz z posprzątaniem terenu."

17 maja 2019
Aktualizacja działów: Zamówienia publiczne - przeniesienie zamówień z 2018 roku do Archiwum Zamówień Publicznych, Mieszkańcy i personel.

14 maja 2019
Zapraszenie do złożenia oferty na: "Wycinkę drzew rosnących na terenie ogrodu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Parkowej 1 w Wadowicach wraz z posprzątaniem terenu." Aktualizacja działu: Przetargi - przeniesienie przetargów z 2018 roku do Archiwum Przetargów.

19 lutego 2019
Aktualizacja działu: Informacje ogólne (koszt utrzymania).

31 grudnia 2018
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 21 grudnia 2018r.(owoce i warzywa).

28 grudnia 2018
Informacja o otwarciu ofert na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP (owoce i warzywa).

21 grudnia 2018
Ogłoszenie przetargu na sukcesywną dostawę owoców i warzyw dla Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 w okresie od 02 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019 r. Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 03 grudnia 2018r.(artykuły spożywcze)

20 grudnia 2018
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 13 grudnia 2018r.(owoce i warzywa). Informacja o otwarciu ofert na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP (owoce i warzywa).

13 grudnia 2018
Ogłoszenie przetargu na sukcesywną dostawę owoców i warzyw dla Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 w okresie od 02 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019 r.

12 grudnia 2018
Informacja o otwarciu ofert na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP.

04 grudnia 2018
Ogłoszenie wyników postępowania o udzielenie zamówienia z dnia 19 listopada 2018r.

3 grudnia 2018
Ogłoszenie przetargu na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 w okresie od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019 r.

19 listopada 2018
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO. Aktualizacja działu: Przetargi,przeniesienie przetargów z 2017 roku do działu: Archiwum Przetargów.

14 marca 2018
Aktualizacja działu: Informacje ogólne (koszt utrzymania).

10 stycznia 2018
Informacja o udzieleniu zamówienia.

22 grudnia 2017
Ogłoszenie wyników postępowania.

14 grudnia 2017
Informacja o otwarciu ofert na podstawie art. 86 p. 5 ustawy PZP.

4 grudnia 2017
Ogłoszenie przetargu na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Parkowa 1 w okresie od 02 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018 r.

11 października 2017
Aktualizacja działów: Przetargi, Zamówienia publiczne.

23 marca 2017
Aktualizacja działu - Kalendarium.

1 lutego 2017
Aktualizacja działów: Informacje ogólne (koszt utrzymania).

23 stycznia 2017
Informacja o udzieleniu zamówienia.

21 grudnia 2016
Ogłoszenie wyników postępowania.

14 grudnia 2016
Informacja o otwarciu ofert na podstawie art. 86 p. 5 ustawy PZP.

07 grudnia 2016
Ogłoszenie zmiany treści ogłoszenia i oraz zmianę SIWZ na na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych w roku 2017 do 2 Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Wadowickiego.

30 listopada 2016
Ogłoszenie przetargu na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych w roku 2017 do 2 Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Wadowickiego.

23 grudnia 2015
Ogłoszenie wyników postępowania.

15 grudnia 2015
Ogłoszenie zmiany treści w SIWZ na dostawę artykułów spożywczych (warzywa i owoce) w roku 2016 do 2 Domów Pomocy Społecznej...(zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz opis sposobu przygotowania ofert).

11 grudnia 2015
Ogłoszenie wyników postępowania
oraz ogłoszenie przetargu na dostawę artykułów spożywczych (warzywa i owoce) w roku 2016 do 2 Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Wadowicach.

26 listopada 2015
Ogłoszenie przetargu na dostawę artykułów spożywczych w roku 2016 do 2 Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Wadowicach.

28 sierpnia 2015
Ogłoszenie wyników postępowania.

19 sierpnia 2015
II ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO.

18 sierpnia 2015
Zawiadomienie o unieważnieniu wyników postępowania ofertowego.

13 sierpnia 2015
Ogłoszenie wyników postępowania.

23 lipca 2015
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO.

30 stycznia 2015
Aktualizacja działów: informacje ogólne (koszt utrzymania).

10 grudnia 2014
Dodanie działu 'Aktualności'. Aktualizacja działów: 'Zamówienia publiczne', 'Nabór na stanowiska urzędnicze'.

7 lutego 2014
Aktualizacja działu: informacja ogólna (koszt utrzymania, średnia wieku).

18 grudnia 2013
Aktualizacja nr konta bankowego Stowarzyszenia.

8 listopada 2013
Ogłoszenie wyników naboru na stanowisko: Kierownik działu gospodarczego i obsługi.

22 października 2013
Dodanie działu 'Nabór na stanowiska urzędnicze', ogłoszenie naboru na stanowisko: Kierownik działu gospodarczego i obsługi.

29 stycznia 2013
Aktualizacja działów: informacja ogólna (koszt utrzymania, średnia wieku), mieszkańcy i personel (liczba mieszkańców, średnia wieku, personel), kalendarium, galeria (nowe zdjęcia).

10 stycznia 2013
Informacja w sprawie ogłoszenia nowego przetargu.

27 listopada 2012
Informacja w sprawie ogłoszenia nowego przetargu.

18 lipca 2012
Rozdzielenie działu - kalendarium na dwie pozycje: kalendarium i z historii DPS, aktualizacja działów: zasady przyjęcia do DPS, przetargi, aktualizacja zdjęcia DPS na stronie startowej.

5 lutego 2012
Aktualizacja działu: informacja ogólna (koszt utrzymania, wolne miejsca w DPS).

15 grudnia 2011
Ogłoszenie wyników przetargu.

06 grudnia 2011
Ogłoszenie nowego przetargu.

05 grudnia 2011
Ogłoszenie wyników przetargu.

22 listopada 2011
Ogłoszenie nowego przetargu.

07 marca 2011
Aktualizacja działów: informacje ogólne (koszt utrzymania), przetargi.

17 stycznia 2011
Ogłoszenie wyników przetargu.

03 stycznia 2011
Ogłoszenie nowego przetargu.

28 grudnia 2010
Informacja o unieważnieniu przetargu.

15 grudnia 2010
Ogłoszenie nowego przetargu.

10 grudnia 2010
Ogłoszenie wyników przetargu.

29 listopada 2010
Ogłoszenie nowego przetargu.

25 sierpnia 2010
Aktualizacja działów: informacje ogólne, przetargi, lokalizacja i kontakt, zasady przyjęcia do DPS.

12 stycznia 2010
Unowocześnienie wyglądu galerii. Poprawki drobnych błędów.

31 grudnia 2009
Informacja o unieważnieniu przetargu.

17 grudnia 2009
Ogłoszenie nowego przetargu.

11 grudnia 2009
Ogłoszenie wyników przetargu.

27 listopada 2009
Ogłoszenie nowego przetargu.

20 października 2009
Aktualizacja działów: służba zastępcza i stowarzyszenie.

20 marca 2009
Poprawki i aktualizacja działów: informacje ogólne, mieszkańcy i personel, służba zastępcza, usługi, stowarzyszenie, kalendarium.
Dodanie działu 'Zasady przyjęcia do DPS'

24 grudnia 2008
Ogłoszenie wyników przetargu.

15 grudnia 2008
Ogłoszenie nowego przetargu.

10 grudnia 2008
Ogłoszenie wyników przetargu.

24 listopada 2008
Aktualizacja działu przetargi i ogłoszenie nowego przetargu.

29 września 2008
Informacja o roztrzygnięciu przetargu.

17 września 2008
Informacja o roztrzygnięciu przetargu i ogłoszenie nowego przetargu.

1 września 2008
Ogłoszenie nowego przetargu.

14 lutego 2008
Poprawki i aktualizacja działów mieszkańcy i personel, służba zastępcza, przetargi.

26 września 2007
Informacja o roztrzygnięciu przetargu.

17 września 2007
Informacja o roztrzygnięciu przetargu i ogłoszenie II przetargu.

3 września 2007
Ogłoszenie nowego przetargu.

8 maja 2007
Poprawki i aktualizacja działów informacja ogólna, służba zastępcza, usługi, kalendarium, zamówienia publiczne, przetargi, lokalizacja i kontakt.

29 listopada 2006
Informacja o roztrzygnięciu przetargu.

9 listopada 2006
Ogłoszenie nowego przetargu.

6 października 2006
Informacja o roztrzygnięciu przetargu.

24 sierpnia 2006
Ogłoszenie nowego przetargu.

27 lipca 2006
Drobne poprawki w tekście, aktualizacja kalendarium.

17 kwietnia 2006
Gruntowne zmiany wizualne strony.
Nowe linki: usługi, stowarzyszenie, przetargi.
Dodano galerię zdjęć domu.
Poprawki i aktualizacja tekstów.

14 kwietnia 2006
Dodanie linku przetargi.

1 czerwca 2003
Gruntowne zmiany wizualne wyglądu strony.

30 maja 2003
Nowa księga gości. Kilka kosmetycznych poprawek.

28 stycznia 2002
Optymalizacja kodu, zmiany kosmetyczne strony.

17 stycznia 2002
Dodanie działu 'Zamówienia publiczne'.

6 stycznia 2002
Zmiany kosmetyczne strony.

1 listopada 2001
Poprawki do działu 'Służba zastępcza' (aktualizacja ilości poborowych odbywających służbę zastępczą).
Drobne poprawki błędów i literówek.

31 sierpnia 2001
Aktualizacja 'Kalendarium'.

24 lipca 2001
Poprawki do działu 'Służba zastępcza' (aktualizacja ilości poborowych odbywających służbę zastępczą).
Drobne zmiany kosmetyczne na stronie.

10 marca 2001
Poprawki do działu 'Służba zastępcza' (aktualizacja ilości poborowych odbywających służbę zastępczą).

11 stycznia 2001
Dodanie Księgi gości.

14 grudnia 2000
Zmiany estetyczne na stronie (formatowanie, uporządkowanie tekstu, drobne zmiany).
Poprawki do działu 'Służba zastępcza' (aktualizacja ilości poborowych odbywających służbę zastępczą).
Czytelniejszy sposób informowania o zmianach na stronie (dział HISTORIA w informacjach o stronie).

11 grudnia 2000
Aktualizacja działów 'Kalendarium' i 'Wzmianki w gazetach o DPS' w związku z obchodami 40 - lecia istnienia domu.

22 listopada 2000
Poprawki w dziale 'Terapia zajęciowa'.

11 października 2000
Dodanie licznika odwiedzin i nowych słów kluczowych dla wyszukiwarek.
Zmiany kosmetyczne.

9 października 2000
Dodanie wejścia na stronę z domeny www.dpswadowice.prv.pl

30 września 2000
Zmiana zdjęć i tekstu w dziale 'Terapia zajęciowa'.
Poprawki do działu 'Służba zastępcza'.

26 września 2000
Pierwsza wersja on line.Powrót do strony głównej
"Całe moje życie dedykuję sztuce.
Bo gdy tworzysz, jesteś coraz bliżej swego własnego nieba."

Jimi Hendrix